program

Oto 22 zadania, które chcę zrealizować w Sejmie:

1. Wszystkie leki na receptę za 5 złotych. Miedzy innymi tanie insuliny staną się faktem a nie polityczną ściemą pewnego byłego ministra…
2. Dostępność do nowoczesnych procedur medycznych w tym tych dla niewidomych dających szansę na przywrócenie widzenia.
3. Dostępność do szeroko pojętej rehabilitacji.
4. Asystent osoby niepełnosprawnej i asystent osoby niewidomej.
5. Rozwój procedur i finansowania aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich przedsiębiorczości. Wyrównywanie szans musi stać się faktem.
6. Zmiana procedur i zasad finansowania organizacji pozarządowych często wyręczających państwo w jego obowiązkach. Urzędnik nie może decydować o konstrukcji konkursów. Oferty mają spełniać jasno, z góry określone wymogi i stanowić odpowiedź na faktyczne potrzeby beneficjentów, a nie być spełnieniem wizji urzędnika.
7. Spójność orzecznictwa o niepełnosprawności.
8. Nauczanie w warunkach integracji i włączania w szkołach publicznych.
9. Zwiększenie dostępności i refundacji sprzętu specjalistycznego i pomocniczego w tym zaopatrzenia w nowoczesne środki ortopedyczne (protezy).
10. Przywrócenie pełnej refundacji leczenia stomatologicznego.
11. Zmiana systemu regulacji wysokości kryteriów dochodowych aby były one realne do otrzymywania świadczeń socjalnych.
12. Wyznaczenie rewaloryzowanego minimum socjalnego na poziomie zabezpieczającym przed ubóstwem.
13. Rekonstrukcja ustawy o ulgach i uprawnieniach na bardziej uproszczoną i odpowiadającą społecznym oczekiwaniom.
14. Uproszczenie systemu podatkowego.
15. Zwolnienia lekarskie płatne 100%.
16. Równość małżeńska.
17. Walka z dyskryminacją i ochrona przed oszustwami gospodarczymi, w tym wprowadzenie zakazu i karania praktyk nieuczciwej działalności nadużywającej zaufania osób starszych i schorowanych (np. naciągania seniorów na zakupy sprzętu paramedycznego za niebotyczne kwoty itp.).
18. Likwidacja klauzuli sumienia z przestrzeni finansowanej przez państwo.
19. Rozdział kościoła od państwa – wiara jest prawem, a nie obowiązkiem.
20. Wprowadzenie powszechnego programu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych – architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz zwiększenie dostępności do nowych technologii.
21. Powołanie instytucji Rzecznika Praw Zwierząt, wprowadzenie zakazu hodowli na futra, zaostrzenie przepisów dotyczących znęcania się nad zwierzętami.
22. Tanie mieszkania na wynajem dla rodzin.