o mnie

Mam dość obłudy i zakłamania politycznego. Chcę zmieniać oblicze polskiej polityki i reprezentować interesy najsłabszych. Nie uznaję kompromisów polegających na oszustwie i niespełnionych obietnicach. Jestem idealistą i kimś kto nie rezygnuje z raz obranego celu. Jestem skuteczny w działaniu i mam odwagę być szczerym i uczciwym. Walczę o prawa człowieka, o godność i poszanowanie. Jestem przeciwko wszelkiej dyskryminacji.
Znam zagadnienia socjologiczne i pedagogiczne karier zawodowych osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwszy w Polsce pisałem o skutkach dyskryminacji prowadzącej do autodyskryminacji, samowykluczania się jednostki z życia i przestrzeni publicznej i społecznej.


# Ekonomista, pedagog specjalny-andragog, pedagog pracy. Działacz społeczny, instruktor ZHP w latach młodości, były kurator Sądowy dla nieletnich.

# Od kilkunastu lat jeden z liderów Polskiego Związku Niewidomych jako Prezes Warszawskiego Koła obejmującego swoim zasięgiem trzy dzielnice Warszawy Ochotę, Ursus, i Włochy.

# Były Prezes Okręgu Mazowieckiego i Członek Zarządu Głównego PZN. Wielokrotny delegat na zjazdy Okręgowe i Krajowe PZN.

# Były Prezes PZD w Kajetanach.

# Były Prezes Wydawnictwa Kartograficznego AMBi Polska.

# Wywodzi się i jest przedstawicielem jednego z najstarszych polskich rodów. W historii jest znanych wielu wybitnych przedstawicieli. Ma prawo do dziedzicznego tytułu hrabiego ale go nie używa, uważa się za zwykłego człowieka.

# Jego pasją jest rzemiosło artystyczne i malowanie obrazów. Kocha przyrodę i zwierzęta. Jego społeczne zaangażowanie wynika z potrzeby pomagania innym, osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Ma też bardzo dobry kontakt z młodzieżą i dziećmi. Nigdy jak do tej pory nie był członkiem żadnej partii politycznej. Przez lata opierał się agitacji. Teraz staruje z listy Lewicy do Polskiego Parlamentu – numer 22 na liście.